Varm luft till källaren med solfångare!

Varm och torr friskluft till källaren eller sommarhuset med hjälp av luftsolfångare finns som ”Gör Det Själv” paket. Principen bygger på att solfångaren startar fläkten som därmed suger in luft via en mängd små hål. Där värms luften upp och samlas via ett utblåsningshål in i huset.

Det är inte bara lukten som är ett problem. Fukt ger svamp och röta fina förutsättningar att trivas och därmed skadas de saker vi förvarar i källaren. När vi får i oss luft med mögel skadas hälsan. Det finns därför all anledning att få bort den fuktiga luften från källaren eller fritidshuset. Anläggningen pumpar in frisk så snart solen skiner det minsta. Då ventileras den fuktiga luften bort. Det finns paket anpassade för olika kvadratmeter.

Den fuktiga luften i källaren eller fritidshuset ska också transporteras ut. Solfångaren blåser in uppvärmd luft i källaren och du ska därför också montera en frånluftsventil eller självdragsdon så att luften kan komma ut.

Glöm inte att om dörrarna är helt stängda utan luftspalter så får man ingen cirkulation. För att lösa detta kan man såklart ha dörrarna öppna men annars så finns det små ventiler för montering i innerdörrar eller så kan man sätta in överluftsdon i väggen.