Pollen inomhus

Förhindra pollen inomhus med FTX-ventilation.

Avgaser, pollen inomhus samt koncentrationer av bakterier och virus bör hållas så låga som möjligt för att vi ska må bra i våra hus.

Ofta har ventilationssystem som finns på arbetsplatser bättre ventilationsfilter och underhåll med reservfilter och det beror på arbetarskyddskrav som måste uppfyllas.

Med ett FTX-ventilationssystem har man möjlighet att sätta in pollenfilter som begränsar halten av pollen inomhus och det är bara ett filter att byta, istället för ett vid varje fönster eller ventil som med frånluftsvärmepump. Socialstyrelsen och Boverket säger att luftomsättningen ska vara 0,5 ggr/timme – vilket betyder att en stor del av luften är utbytt efter två timmar. Många svenska bostäder ligger långt under detta krav. De balanserade ventilationssystemen har även effektiva filter som filtrerar bort föroreningar, damm och pollen som finns i luften.

Förhindra pollen inomhus med FTX och pollenfilter.

Forskarna menar att man kan minska symptom på astma genom att reducera nivåerna av partiklar i inomhusluften med hjälp av ventilationsfilter av rätt kvalité. Ventilationsfilter ska släppa igenom luft och samtidigt filtrera bort så många partiklar som möjligt för att minska problem för såväl människor i huset som för att skydda ventilationssystemet mot nedsmutsning. Ett ventilationsfilter bör bytas enligt tillverkarens rekommendationer, dock minst en gång per år, gärna på hösten efter pollensäsongen. Bor du vid en starkt trafikerad väg kan du behöva byta filtren oftare.