Luft/vatten värmepump

Egentligen har inte en luft/vatten-värmepump med ventilationen att göra men eftersom värmepumparna numera är så vanliga så kommer här lite information om denna teknik. Vilket uppvärmningssystem man ska välja beroende på vart man bor och huruvida det är möjligt att borra.

Teknik
Luft/vatten-värmepumpar utnyttjar luften för att värma vatten som förs in och genom huset i radiatorer och/eller golvvärme. Även när det är minus- grader ute innehåller luften alltid värme. Luften transporteras via ett köldmedium (energibärare) som tar luft från en kallare plats (utomhus) till en varmare plats (inomhus). Själva pumpen placeras oftast utomhus.

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR
Luft/vatten värmepumpar hämtar två delar värme från uteluften, tillsätter en del el och skickar ut tre delar värme till radiatorer och varmvatten. Det går faktiskt att utvinna värme och energi ur uteluften, även vid mycket låga utomhustemperaturer. På senare år har teknikutvecklingen även möjliggjort effektiva pumpar i vårt kalla nordiska klimat.
Främst två faktorer spelar in vid valet av värmepumpsaltemativ. Var i landet man bor, och huruvida det är möjligt att borra. Ibland finns till och med för många bergvärmehål i närheten. På andra platser i landet är det för långt ner till berggrunden och kostnaden för att borra blir för hög. I exempelvis Skåne och Gotland är förhållandena ofta sådana och i dessa delar av landet är jordvärme eller luft/vatten värmepump alternativen. Jordvärme är lika bra som bergvärme men kräver en stor tomt med lämplig jord. I kustlandskapen med milda vintrar där temperaturen länge håller sig runt noll, är också luft/vatten värmepumpen ett bra alternativ.

Luft/vatten värmepumpar har ökat från nästan ingenting till att nu omfatta cirka 10 % av alla installerade värmepumpar, på bara tio år. Förbättrad teknik, utökat utbud och kunniga installatörer har gjort att luft/vatten värmepumpar nu är ett alternativ som alla andra tekniker. Den förbättrade tekniken innebär framför allt ökad effektivitet vid lägre temperaturer. Numera går de flesta att köra vid temperaturer kallare än -20 grader. De senaste årens utvecking har även medfört att ljudnivån från värmepumparna har sänkts rejält. Vid installation av en luft/vatten värmepump måste man vara noga med att placera utomhusdelen så att den inte stör grannar. Värmepumpstillverkarna brukar ange ljudtrycksnivå och/eller ljudeffektsnivå på värmepumpen och en erfaren installatör kan avgöra hur enheten bör placeras för att inte störa grannar, men också för att begränsa bullernivån i den egna villan. Placeringen av utomhusdelen är viktig. Det är inte bara bullerfaktorn som man måste ha i åtanke, utan även hur kondensvattnet tas om hand. Det bästa sättet är att dra in vattnet i huset till ett avlopp, alternativt att låta det gå ner i en dagvattenbrunn. Men då måste man komplettera med en elslinga för att säkerställa att det inte fryser igen. Kondensvatten ska inte bli en komplicerande faktor. Det finns exempel på hur man låtit vatten från värmepumpen bara rinna ner på plats och dels orsakat fuktskador på grunden, men också bildat konstanta isgator på uppfarter och gångvägar.

Vid mycket kalla temperaturer sjunker luft/vatten-värmepumpens effekt mycket. Då måste man tillföra ytterlligare energi för att hålla huset varmt.  Det vanligaste tillsköttet är elpatron. Ett bra sätt nu, men som kan bli dyrt i framtiden, om elbolagen börjar ta mer betalt då temperaturen kryper neråt – 15°C. Har man, som i skogslänen, god tillgång till ved, är detta också ett utmärkt komplement till alla luftvärmepumpar.