Dålig ventilation i badrummet?

Badrummet är ett våtrum men trots det så ska såklart fukten ut därifrån. Annars blir mögel och annan svamp ett problem inom viss tid. Här kommer lite text om hur man kan förbättra ventilationen.

Vad säger ventilationsreglerna?
Boverkets byggregler är tydliga om hur mycket luft som ska komma in till huset kontinuerligt. Svaret är 0,35 liter/s så ett hus på 200 kvm behöver 70 liter/s (252 m³/h). En tumregel är att luften ska bytas ut varannan timme.

Är det vanligt att man har så god ventilation?
Ofta har man ingen kontroll på hur bra ventilation man har i huset och många människor har och får problem med astma och allergier på grund av dålig ventilation och detta drabbar barn mycket lättare. Mögelpåväxten ser man oftast på kalla ytterväggar och i mjukfogar mellan golv och vägg. Detta bidrar ofta till allvarliga hälsoproblem som andningsbesvär, migrän, luftrörsinfektioner och allergi.

Bättre ventilation!