Radon, luft och hälsa

Radon är farligt och dödar varje år hundratals människor bara i Sverige. Inomhusluften kan vara farlig och dessutom innehålla många ämnen/avgaser som är skadliga. Byggmaterial samt inredning kan orsaka konsekvenser som vi idag inte har undersökt och därmed kontroll på. Andra vanliga föroreningskällor är mögel, rengöringsmedel, människor, alla tekniska produkter och djur.

Människan påverkar själv inomhusluften genom att laga mat till att använda tex. parfym men vi framkallar dessutom koldioxid som vi sedan tvingas anda in och som efterhand ökar om luftväxlingen är dålig. Ofta blir koldioxidhalten för hög när ventilationen är undermålig eller det vistas fler människor i lokalen än tänkt. Koldioxidhalten inomhus används ofta som en indikator på halten av föroreningar, alltså är koldioxiden hög brukar man anta att halten av andra föroreningar också är hög. En diffus och svårhanterlig följd av dåligt inneklimat på framför allt arbetsplatser är den så kallade ”sjuka-hus-sjukan” eller SBS (Sick Building Syndrome).SBS kan ge en mängd olika besvär som illamående, huvudvärk, klåda, näsproblem och mycket annat. En person som påverkas av SBS blir det ofta i en specifik byggnad, problemen tilltar ju mer man vistas i byggnaden och försvinner ofta när man slutar vara där. Det har dock visat sig att människor som påverkats av SBS under en längre tid sänker sin motståndskraft och kan få kvarstående besvär. En undersökning bland 5 000 personer i Norrbotten visade att nästan hälften av dem hade minst ett SBS-symtom varje vecka. En fjärdedel av dem hade sökt läkare för besvären. De faktorer som oftast fanns var dålig ventilation, fukt/mögel, dålig städning, kopieringsapparater och luftfuktare. För att vi ska må bra är det viktigt att minska antalet föroreningar i inneluften. Vi behöver också minska mängden av de föroreningar som finns. För mer information och lösningar när det gäller villaventilation och hur man kan förbättra miljön genom fläktstyrd ventilation och filtrering av luften med hjälp av FTX-aggregat hittar du med hjälp av denna länk.